FOLLETO SUPO NON PARES, VEN A SUPO! ? Versión Gallego